Tällä sivulle kerrotaan transsukupuolisuuden ja muiden sitä lähellä olevien ilmiöiden tautiluokituksista kansainvälisen IDC-10-luokittelun mukaisesti.

Transsukupuolisuusdiagnoosin koodi ICD-10-tautiluokituksessa on F64.0. Se kuuluu luokkaan F64 – sukupuoli-identiteetin häiriöt. Kokonaisuudessaan luokan koodit ovat

F64 Sukupuoli-identiteetin häiriöt

F64.0 Transsukupuolisuus

Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen edustajana. Tavallisesti tähän liittyy tyytymättömyys omaan kehoon tai omaan fyysiseen sukupuoleen ja halu saada kirurgista ja hormonihoitoa kehon muokkaamiseksi mahdollisimman yhdenmukaiseksi oman sukupuoli-identiteetin kanssa.

F64.1 Kaksiroolinen transvestismi (eli sairaalloinen transvestismi?)

Vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen tarkoituksena tuntea kuuluvansa väliaikaisesti vastakkaiseen sukupuoleen ilman halua sukupuolen pysyvään korjaamiseen tai siihen liittyvään kirurgiaan tai ristiinpukeutumiseen liittyvää seksuaalista kiihottumista. Luokitus ei pidä sisällään koodia F65.1 transvestiittinen fetismi?

F64.2 Lapsuuden sukupuoli-identiteetin häiriö

Häiriö, joka tavallisesti ilmenee varhaisessa lapsuudessa (ja aina selvästi ennen puberteettia). Tunnusomaista häiriölle on jatkuva ja voimakas ahdistus annetusta sukupuolesta ja halu kuulua tai vakaa käsitys siitä, että kuuluu vastakkaiseen sukupuoleen. Diagnoosikriteerinä on mm. jatkuva kiinnostus vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin ja tekemisiin ja oman sukupuolen väheksyminen tai hyljeksiminen. Diagnoosi edellyttää voimakasta ja selkeää sukupuoli-identiteetin ristiriitaa. Pelkkä poikamaisuus tytöllä tai tyttömäisyys pojalla ei riitä.

F64.8 Muu määritelty sukupuoli-identiteetin häiriö

Luokka, jonka mukaan voidaan diagnosoida muita sukupuoli-identiteetin häiriöitä. Tähän luokkaan kuuluu muiden muassa Suomessa annettava diagnoosi F64.8 transgender.

F64.9 Sukupuoli-identiteetin häiriö, määrittelemätön

Luokka määrittelemättömille sukupuoli-identiteetin häiriöille.

F64 -diagnoosien käyttö Suomessa

Translaki kattaa varsinaisesti vain transsukupuoliset (F64.0). Transgenderit (F64.8) saavat hoitoja vain satunnaisesti tai omalla kustannuksellaan. Transvestiitit eivät tavallisesti halua tai tarvitse hoitoa eivät näin hakeudu tutkittaviksi tai hoitoon. Onkin ehdotettu, että koodi poistetaan tautiluokituksesta kuten Tanskassa tehtiin jo vuonna 1994 tai samaan tapaan kuin homoseksuaalisuus aikanaan poistettiin. Lapsuuden sukupuoli-identiteettihäiriön (F64.2) hoito on Suomessa toistaiseksi hoitavan lääkärin harkinnassa. Diagnoosin F64.2 perusteella ei Suomessa anneta julkisia korjaushoitoja. Määrittelemätön sukupuoli-identiteetin häiriö (F64.9) on ilmeisesti Suomessa käytössä lähinnä "työdiagnoosina", joka annetaan, kun tarkempaa diagnoosia ei ole tehty.

Luokan F64 ja erityisesti diagnoosin F64.0 sijainti persoonallisuus- ja käyttäytymishäiriöiden joukossa on kyseenalaistettu. Vaihtoehtoina on lähinnä uuden paikan etsiminen tautiluokituksessa tai koko luokituksen poistaminen. On myös esitetty, että kyse on ennen kaikkea kehon yhteensopimattomuudesta ja siksi luokituksen tulisi olla fyysisten sairauksien joukossa. Keskustelu asiasta jatkuu.

Katso keskustelusta tarkemmin:

(16.3.2011 Tämä osa vaatii päivitystä. THL:lle on tehty ehdotus transvestiittidiagnoosin poistamisesta ja muiden transdiagnoosien uudistamisesta. Tätä kirjoitettaessa asian käsittely THL:ssä on kesken, mutta näyttää siltä, että ainakin transvestiittidiagnoosin poisto on menemässä läpi.)

Englanninkielinen ICD-10 kokonaisuudessaan WHO:n sivuilla:

ja suomeksi eri formaateissa: