Translain pohjalta annettu asetus säätelee Transsukupuolisten tutkimusta ja hoitoa Suomessa sekä lääketieteellistä selvitystä juridisen sukupuolen vahvistamista (hetun-korjausta) varten. Asetuksen oikea nimi on Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten .

Transsukupuolisten tutkimus ja hoito on asetuksella keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Kun henkilö hakeutuu hoitoon transsukupuolisuuden takia tai hänen sukupuoli-identiteettinsä muutoin vaatii selvitystä, hänet tulee ohjata jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista. Tämä asetuksen 2§:n määräys on pakottava säännös, jota kaikkien terveydenhoidon ammattilaisten tulee noudattaa. Käytännössä asetusta kuitenkin rikotaan ohjaamalla tutkittavia mielenterveystoimistoon tai muualle silloinkin, kun kyseessä on asetuksen tarkoittama tilanne.

Asetuksen mukaan transsukupuolisuuden tutkimusta, hoitoa ja seurantaa varten Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on transsukupuolisuuden tutkimukseen ja hoitoon perehtynyt moniammatillinen työryhmä.

Tutkimuksiin hakeudutaan? pyytämällä terveyskeskuslääkäriltä tai muulta lääkäriltä lähete siihen kahdesta ylläolevasta yksiköstä, joka vastaa oman alueen potilaiden tutkimuksista.

Asetuksen 4§ mukaiset kirjalliset hoitosuunnitelmat jätetään ainakin Helsingissä säännönmukaisesti tekemättä tai niitä ei tehdä yhdessä potilaan kanssa. Periaatteessa sekä tutkimuksista ja hoidosta vastaava työryhmä että tutkittava rikkovat lakia, jos hoitosuunnitelma jätetään tekemättä tai sitä ei tehdä kirjallisena.

Asetuksen 6§ säätelee Translain 1§:ssä mainittua lääketieteellistä selvitystä sukupuolen vahvistamiseksi. Asetus määrittelee tarvittavaksi selvitykseksi molempien (TAYS:n sekä HUS:n) transtyöryhmien psykiatrian erikoislääkärien sukupuolen vahvistamista puoltavat lausunnot.

Asetusteksti http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053