Suomessa transgenderiä käytetään hieman eri merkityksessä kuin englannin kielessä. Englannnin englannissa transgender on muotoutunut kattotermiksi kaikille transihmisille kun taas Amerikan englannissa ja myös Suomessa sillä tarkoitetaan yleensä nimenomaan niitä transihmisiä, jotka eivät sovi identiteetiltään transsukupuolisten tai transvestiittien ryhmiin. Esimerkiksi erilaiset androgyynit tai genderqueer ihmiset käyttävät termiä itsestään.

Transgendereiden on teoriassa mahdollista saada lääketieteellisiä hoitoja transtutkimusyksiköltä kuten transsukupuolistenkin (tosin diagnoosilla F64.8). Käytännössä transgendereiden hoidot ovat huonossa jamassa - osa ei saa mitään hoitoja julkiselta puolelta, osa saa hormonit ja ääniterapiaa. Monet transgenderit hakevatkin tämän vuoksi transsukupuolisuusdiagnoosin (F64.0) jos haluavat saada lääketieteellisiä hoitoja.

On olemassa yleinen väärinkäsitys, että transgender-ihmisellä tarkoitettaisiin sukupuoltaan korjaavaa henkilöä joka ei halua/tarvitse kaikkia tarjottavia hoitoja. Transgenderiydessä on enemmänkin kysymys henkilön identiteetistä. Transgender-ihminen saattaa esim. kokea identiteettinsä olevan kumpaakin sukupuolta tai sukupuoleton.