Ääni

Transsukupuolisilla on usein tarve korjata ääni ja puhetapa vastaamaan omaksi koettua sukupuolta. Naisesta mieheksi eli FtM transsukupuolisten ääni madaltuu hormonihoidon seurauksena. Miehestä naiseksi eli MtF transsukupuolisten ääni ei sen sijaan muutu käytännössä yhtään hormonien vaikutuksesta. Moni transvestiitti haaveilee siitä, että pystyisi muuttamaan puhetapansa naiselliseksi pukeutuessaan naiseksi. Käytännössä on helpompi muuttaa puhetapaa kokonaan kuin oppia kaksi erilaista puhetapaa, joita voi vaihdella tilanteen mukaan. Sitkeällä harjoittelulla tämäkin voi onnistua.

Naisesta mieheksi transvestiitti voi yrittää soveltaa näitä ohjeita äänen miehistämiseen. Äänen madaltamisen lisäksi kannattaa yrittää saada puheeseen aiempaa enemmän rintaresonanssia (ks. myöhemmin tässä artikkelissa). Rintaresonanssin lisäämistä voi harjoitella laittamalla suun suppuun kesken puhetta ja siirtämällä ääntä kurkun takaosaan. Suu supussa puhuminen on epäluonnollista ja sitä voi suositella vain yhtenä keinona miehisemmän puheen etsimiseen. Haukottelu laskee kurkunpäätä ja madaltaa näin ääntä, mutta haukottelun aikaansaama äänen madaltuminen ei ole kovin merkittävää.

Naisen ja miehen puheen tyypilliset erot

Naisen puheen perustaajuus eli äänenkorkeus on tavallisesti välillä 145 - 275 Hz ja miehen 80 - 165 Hz. Tyypillinen naisen äänenkorkeus on 200 Hz tienoilla ja miehen hieman päälle 100 Hz. Tyypillisten äänenkorkeuksien välimaastossa oleva ääni tulkitaan naisen tai miehen ääneksi puheen muiden ominaisuuksien perusteella tai puhujan ulkonäön ja esiintymisen perusteella.

Naisen äänen väri on yleensä heleämpi kuin miehellä, vaikka molemmat puhuisivat samalla perustaajuudella. Tämä johtuu siitä, että naisen äänessä on enemmän puheen perustaajuuden korkeita kerrannaisia. Ero on samantapainen kuin ero soitettaessa sama sävel viululla ja sellolla.

Naisen puheen korkeus vaihtelee enemmän kuin miehen puheen korkeus ja siinä on enemmän sävelkorkeuden vaihteluita. Erityisesti nuorten eteläsuomalaisten naisten puheessa on usein selvästi lauseen lopussa nouseva puheen korkeus. Miesten puhe on sen sijaan monotonisempaa kuin naisilla.

Naisten puhe on tavallisesti pehmeämpää kuin miehillä ja erityisesti sanat alkavat pehmeästi. Miehet puolestaan aloittavat sanat usein terävästi. Naiset artikuloivat sanat selvemmin kuin miehet ja nielevät harvemmin sanojen loppuja. Naisten puhe on usein rauhallisempaa ja hidastempoisempaa kuin miehillä. Yksilökohtaiset erot ovat suuria ja siksi naiselle ja vastaavasti miehelle tyypillisinä pidettyjä piirteitä esiintyy molempia sukupuolia edustavilla puhujilla.

Naisellisen puhetavan harjoitteluun valmistautuminen

Naisellisen puhetavan harjoittelu alkaa tavallisesti puheen keskimääräisen perustaajuuden nostamisella. Jokaisella ihmisellä on kurkunpään, äänihuulten ja muiden äänen tuottamiseen osallistuvien elinten ominaisuuksista johtuva luonnollinen perustaajuus. Puhuminen omalla luonnollisella perustaajuudella rasittaa vähemmän kurkunpäätä, äänihuulia ja muita äänen tuottamiseen osallistuvia elimiä kuin muilla perustaajuuksilla puhuminen. Siksi kurkunpää, äänihuulet ja muut äänen tuottamiseen osallistuvat elimet rasittuvat varsinkin alussa hyvin helposti uutta äänenkorkeutta harjoiteltaessa.

Harjoittelun avulla pyritään vahvistamaan äänen tuottamisesta vastaavia lihaksia ja automatisoimaan uusi puheen tuottamistapa. Siksi harjoittelun tulee olla pitkäjänteistä ja säännöllistä. Uusi puhetapa muuttuu asteittain alitajuiseksi ja lihakset tottuvat ainakin osittain uuteen puhetapaan.

Harjoittelun kuluessa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota kurkunpään rentouttamiseen ja hengitystekniikkaan. Kurkunpään rentouttaminen vähentää äänen väsymistä ja käheytymistä ja auttaa näin äänen kestävyyttä. Yksinkertaisimmat keinot kurkunpään rentouttamiseen ovat haukotteleminen ja nieleminen. Nielemisreaktion saa helpoiten aikaan juomalla vettä. Juominen kostuttaa kostuttaa jonkin verran äänihuulia. Kurkunpään rentoutuminen laskee valitettavasti samalla äänen korkeutta.

Yksi keino äänen avaamiseen ja rentototuttamiseen on ns. ärrän täryttäminen. Kieli laitetaan kevyesti ylähampaiden taakse kiinni kovaan suulakeen (kansankielessä kitalaki) ja ruvetaan täryttämään ärrää. Tärytys saa kurkunpään pehmeät kudokset ja erityisesti äänihuulet värähtelemään ja lihakset rentoutuvat. Tärytykseen käytetyn äänen korkeutta kannattaa vaihdella.

Muovinen inhalaattori eli vesipiippu on erittäin suositeltava apuväline äänihuulten ja kurkunpään hoitoon. Vesipiippuja saa apteekeista. Piippua käytetään mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti. Rykiminen sen sijaan rasittaa äänihuulia. Siksi rykimisen sijaan suositellaan veden juomista.

Oikea hengitystekniikka takaa ilman riittävyyden ja taloudellisen puheen. Tärkeintä on välttää pelkällä rintakehällä hengittämistä ja ottaa pallea avuksi hengitykseen. Hyvän hengityksen ohjeita löytyy netistä runsaasti.

Ihminen kuulee oman puheensa eri tavalla kuin kuulijat. Tärkein syy tähän on äänen kulkeutuminen kallon kautta suoraan kuuloelimille (ns. luujohtokuulo) sen sijaan, että puhuja kuulisi vain ääniaaltojen välittämää puhetta. Siksi useimmat ihmiset ovat yllättyneitä kuullessaan omaa puhettaan nauhoitettuna.

Nauhuri tai kuulokkeilla ja mikrofonilla varustettu tietokone ovat korvaamattomia apuvälineitä ääniharjoituksissa. Ilmainen Audacity niminen ohjelma sopii harjoittelun apuvälineeksi tietokonetta käytettäessä. Audacity on saatavissa sekä Windowsille että Linuxille. Harjoittelussa on hyvä käyttää pikanäppäimiä äänityksen käynnistämiseen ja lopettamiseen sekä äänitteen kuunteluun. Hiiren käyttö aiheuttaa turhia viivytyksiä ja häiritsee keskittymistä. Ennen harjoittelemisen aloittamista on hyvä äänittää lähtötilanne talteen. Lähtötilanteessa voi vaikka lukea pätkän jostakin sadusta kolmeen kertaa, normaaliäänellä, kovalla äänellä ja hiljaisella äänellä. Tulosta kannattaa kuunnella ja etsiä omasta puheesta tyypillisiä miehisiä ja naisellisia piirteitä.

http://audacity.sourceforge.net/?lang=fi

Äänen perustaajuuden selvittämiseen on olemassa erilaisia ohjelmia. Realiaikainen perustaajuuden seuraaminen on mahdollista Windows-ohjelmalla SFS / RTPITCH, joka on ladattavissa osoitteesta

http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/rtpitch/

RTPitch vaatii melko voimakkaan sisääntulevan äänen tason.

Muita perustaajuuden selvittämiseen sopivia ohjelmia ovat esim. Windows-käyttöön soveltuva SFS / WASP

http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/wasp.htm

tai sekä Linux että Windows käyttöön sopiva Praat

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Praat ohjelmalle on saatavissa suomenkieliset ohjeet

http://www.helsinki.fi/puhetieteet/atk/praat/

Rintaresonanssin heikentäminen ja pääresonanssin voimistaminen

Puheentuottamiseen osallistuu koko äänikoneisto hengityslihaksista aina suuhun ja nenään saakka. Puhujan äänen ominaispiirteet määräytyvät eri elinten yhteistoiminnan tuloksena. Esim. nenään puhumalla saa aikaan nasaalisen puheen. Miehen puheelle on tyypillistä voimakas rintaresonanssi. Puhe kumisee ja tulee ikään kuin suuontelon takaosasta. Pääresonanssi syntyy puolestaan suuontelon etuosassa ja antaa puheelle naisellista vaikutelmaa. Rintaresonanssia voi vähentää siirtämällä äänen tuottamisen painopisteen suuontelon etuosaan. Yksinkertaisin keino tähän on hymyily. Jokainen voi todeta eron normaalin puheen ja enemmän edessä olevan puheen välillä vääntämällä naamalleen kesken puhetta jakoavainhymyn, jossa suu on mahdollisimman leveänä auki. Pienellä harjoittelulla rintaresonanssin pienentäminen ja puheen painopisteen siirtäminen eteen onnistuu melko helposti. Kannattaa myös kokeilla osittaista nenään puhumista. Tässä pitää kuitenkin olla varovainen, ettei puhe kuulosta honottavalta. Nauhuri on tässä korvaamaton apuneuvo.

Keskimääräisen äänenkorkeuden nostaminen

Keskimääräisen äänenkorkeuden nostaminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Nostetaan ääni vaikkapa laulamalla tai hyräilemällä halutulle korkeudelle ja jatketaan puhumista tällä korkeudella. Käytännössä tämä kuitenkin vaatii sitkeää harjoittelua. Puhe pyrkii madaltumaan luonnolliselle puhetaajuudelle omia aikojaan. Liian korkea omien äänentuottoelinten äärirajoilla oleva keskimääräinen puhetaajuus tappaa kaiken dynamiikan puheesta. Puhe kuulostaa epäluonnollisen monotoniselta ja muutenkin kummalliselta. Siksi kannattaa tyytyä suhteellisen maltilliseen perustaajuuden nostamiseen ja käyttää säilynyt dynamiikka puhetaajuuden vaihteluihin. Äänen naisellisuutta voi sitten parantaa korostamalla edellä lueteltuja muita naisen puheelle tyypillisiä piirteitä kuten äänenkorkeuden vaihtelu, selkeä artikulaatio, lauseen loppujen kunnollisen ääntäminen jne.

Äänen korkeuden nostamisen voi tehdä vaikkapa laulamalla "Moi, moi, moi ..." asteittain nousevalla sävelkorkeudella. Jotkut kokevat helpommaksi löytää itselle sopiva äänenkorkeus aloittamalla falsetista ja laskemalla ääntä asteittain alaspäin, kunnes haluttu puheen keskimääräinen perustaajuus löytyy.

Puheen dynamiikan lisääminen

Puheen dynamiikan lisäämisen voi aloittaa yhden tai muutaman tavun harjoitteilla. Harjoituksessa käytettävien tavujen on hyvä alkaa pehmeillä konsonanteilla kuten h tai m. vokaaleja ja tavujen pituutta voi vaihdella. Äänenkorkeutta voi vaihdella molempiin suuntiin sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös. Näillä harjoitteilla ääntä liu'utetaan. Tarkoituksena on saada ääni toimimaan niin, ettei kumpaankaan suuntaan mennessä synny katkokohtia eli ns. kukkoja.

Artikulaation parantaminen

Peili on korvaamaton apuvälinen artikulaation parantamiseen. Harjoittelun voi aloittaa ns. ajattelupuheella eli lausumalla omia ajatuksia ääneen ja tarkkailemalla samalla peilistä omia suun liikkeitä. Kaikkien vokaalien tulisi erottua selvästi. Suun liikkeet voivat aluksi olla korostetun liioiteltuja.

Mallien käyttäminen

Aluksi uutta puhetapaa kannattaa harjoitella lukemalla ääneen erilaisia tekstejä. Sadut, runot ja voimakkaita tunteita sisältävä proosa on erityisen suositeltavaa. Radiota ja televisiota kuunnellessa voi matkia erilaisten puhujien puhetapaa ja intonaatiota. Äänikirjat ja ääneen luetut runot ovat myös oivallista harjoitusmateriaalia. Täytyy vain etsiä omiin tavoitteisiin sopiva ääni, jota lähtee matkimaan.

Muita harjoitteita

Tätä osiota täydennetään myöhemmin.

Puheterapia

Puheterapeutti on korvaamaton apu uutta puhetapaa harjoiteltaessa. Ammattilainen osaa antaa palautetta ja etsiä kullekin asiakkaalle sopivia harjoitteita. Ainakin osa puheterapeuteista kokee transihmisten auttamisen ammatillisena haasteena ja mielenkiintoisena vaihteluna muuhun työhön. Transsukupuoliset saavat pienehkön määrän terapiakäyntejä julkiselta sektorilta, mutta useimmiten tarpeeseen nähden aivan liian myöhään. Puheterapeutille on mahdollista hakeutua myös yksityisesti, jos vain taloudellinen tilanne antaa myötä. Tällöin ajankohdan voi valita itse.

Vastuun rajoitus

Ohjeiden kirjoittaja on saanut kommentteja ohjeiden sisällöstä transihmisiä hoitavalta puheterapeutilta. Siitä huolimatta nämä ohjeet on kirjoitettu sitoumuksetta. Äänen harjoittelu on yleensä vaaratonta, kunhan muistaa antaa rasittuneen äänen levätä riittävästi. Jos ääni kuitenkin alkaa muodostua ongelmaksi, on syytä hakeutua ammattilaisen puheille.

Tämä artikkeli on keskeneräinen

Linkkejä

© AV 2010