Transihmiset

Transihmisiä ovat ihmiset, jotka eivät joko koe kaksijakoisen sukupuolijaon mukaista geneettistä sukupuoltaan omakseen, haluavat ajoittain ilmasta vastakkaista sukupuolta itsessään esim. pukeutumalla tai kokevat olevansa kaksijakoisen sukupuolijaon välissä tai ulkopuolella.

Transihmiset jaetaan transsukupuolisiin ja transvestiitteihin sekä muihin transihmisiin, joista Suomessa käytetään nimitystä transgender. Ryhmät eivät ole tarkkarajaisia, vaikka osa transihmisistä korostaa erityisesti eroa transvestiittien ja transsukupuolisten välillä. Ensiksi mainitut ovat tyytyväisiä omaan geneettiseen sukupuoleensa ja haluava vain ajoittain ilmaista vastakkaista sukupuolta itsessään pukeutumalla. Jälkimmäiset taas kokevat geneettisen sukupuolensa vieraaksi itselleen ja haluavat usein korjata fyysisen sukupuolensa sisäisen indenttiteettinsä mukaiseksi.

Vallitsevan käsityksen mukaan transihmisyys on synnynnäinen ja pysyvä ominaisuus, jonka syntyä ja syitä ei tarkoin tunneta. Ei myöskään tiedetä, miten pitkälti samat tai eri syyt ovat eri ihmisillä transihmisyyden taustalla. Ominaisuuden pysyvyydestä huolimatta osa transihmisistä tunnistaa itsensä ensin transvestiiteiksi huomatakseen vasta myöhemmin olevansa pikemminkin transsukupuolisia. Transihmisyyden tunnistamiseen ja luokitteluun ei ole mitään objektiivista ihmisestä itsestään riippumatonta keinoa. Kunkin ihmisen luokittelu perustuu näin viimekädessä ihmisen omaan käsitykseen asiasta. Oman identiteetin tunnistaminen ja hyväksyminen on usein transihmiselle vaikea prosessi. Hän voi etsiä omaa identiteettiään pitkään.

Englanninkieliset termit ovat vastaavasti:

  • Transihminen: Transgendered
  • Transsukupuolinen: Transsexual
  • Transvestiitti: Transvestite, crossdresser

Huomaa erityisesti, että englannissa sanan transgender merkitys on laajempi kuin suomessa. Vastaavasti englannissa ei ole yksikäsitteistä vastinetta suomen sanalle transgender.