Transsukupuolisuus

Transsukupuolisuus tarkoittaa tilaa jossa ihminen kokee oman sukupuolensa toiseksi kuin mitä synnyinhetkellä on määritelty. Esimerkiksi syntymässä mieheksi määritelty henkilö tuntee sukupuoliristiriitaa ja kokee olevansa nainen. Aikaisemmin transsukupuolisuudesta käytettiin termiä transseksuaalisuus, mutta siitä on siirrytty pois sen aiheuttemien mielikuvien takia.

Transsukupuoliset pyrkivät usein korjaamaan sukupuoltaan sukupuolenkorjausprosessissa vastaamaan sukupuolikokemustaan. Mediassa käytetään myös termiä sukupuolenvaihto, joka koetaan halventavaksi.

Yleisyys, esiintyminen ja syyt

Transsukupuolisia on villisti erilaisia arvioita, yleisyyden arvioidaan vaihtelevan 1:500:sta 1:50000 riippuen lähteestä. Jokatapauksessa on selvää että transsukupuolisuus on yleisempää kuin mitä aikaisemmin kuviteltiin. Transmiehiä ja -naisia hakeutuu Suomessa hoitoon nykyään suunnilleen yhtä paljon.

Transsukupuolisuutta on historiallisesti pidetty psykiatrisena häiriönä ja sen diagnoosikin perustuu tähän. Kuitenkin nykykäsityksen mukaan kyseessä on enemmän kehitysbiologinen ominaisuus, johon voivat vaikuttaa geenit ja sikiöaikaiset hormonialtistukset.

Sukupuolenkorjausprosessi

Sukupuolenkorjausprosessi on Suomessa pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon järjestämä ja siihen voi hakeutua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt. Valitettavasti nykyään hoitoja ei anneta virallisen järjestelmän piirissä alaikäisille.

Ohessa on ylimalkainen kuvaus prosessista - tarkempi opas: Sukupuolenkorjausprosessista Suomessa

Prosessi tapahtuu tutkimusyksiköissä, joita on Suomessa kaksi: HUS:ssa ja TAYS:ssa. Lähetteen voi hakea keneltä tahansa lääkäriltä.

Ensin on tutkimusjakso, joka kestää vähintään kuusi kuukautta. Tutkimusjakson lopussa on psykologin tapaaminen ja tutkittavan niin halutessa läheistapaaminen. Tutkimusjakso pitää sisällään haastatteluja, psykiatrisia, psykologisia ja elämänlaadullisia tutkimuksia ja testejä. Mikäli esteitä sukupuolenkorjaukselle ei ilmene voidaan tutkimusvaiheen jälkeen asettaa diagnoosi ja aloittaa hoidot. Tutkimusten ja prosessin kulku vaihtelee ihmisestä toiseen varsin paljon. Myös tutkimusryhmien käytännöissä on eroja, esim. TAYS:ssa ei ole omahoitajakäyntejä HUS:n tapaan.

Diagnoosin jälkeen tutkimusyksikkö kirjoittaa lähetteitä hoitoihin, nimenmuutossuosituksen ja tutkittavan oletetaan aloittavan RLTn eli tosielämänkokeen, jonka aikana tutkittavan tulee käytännössä elää oikeaksi kokemassaan sukupuolessa kokoaikaisesti. RLTtä seurataan lähinnä nimenmuutoksen, tutkittavan ulkoasun(pukeutuminen yms.) ja hormonihoidon perusteella. Suomessa RLTn seuranta on yksilöllistä: varsinaisia muita kriteereitä kuin nimenmuutos ja vuoden jatkunut hormonihoito ei RLTn onnistumiselle ilmeisesti ole. RLTn jälkeen tavataan kummankin tutkimusyksikön lääkärit ja saadaan heiltä puoltavat lausunnot sukuelinkirurgiaan sekä hetun muutokseen. Leikkausjonon pituus on vaihdellut puolesta vuodesta reiluun vuoteen.

Suomessa julkisen terveydenhuollon piirissä transnaisille tarjottavat hoidot sisältävät hormonihoidon, parranpoiston laserilla, foniatrian/ääniterapian, aataminomena- ja äänihuulikirurgian, sukuelinkirurgian/orkidektomian ja joissain harvinaisissa tapauksissa myös rintojen suurennuskirurgian. Kaikkia hoitoja ei tarvitse ottaa, ainoastaan HRT on sukupuolen vahvistamisen(hetu-korjauksen) ja/tai sukuelinkirurgian kannalta edellytetty, koska hoidettavan tulee olla lain mukaan steriili. Useista muista maista poiketen juridisen sukupuolen korjaaminen ei Suomessa edellytä sukuelinkirurgian läpikäymistä.

Termejä

 • F64.0 - transsukupuolisuuden ICD-diagnoosikoodi
 • BA - (Breast Augmentation), rintojen suurennusleikkaus
 • FFS - (Facial Feminization Surgery), kasvojen naisellistamisleikkaus, joita ei tiettävästi tehdä Suomessa
 • FtM - female-to-male - transmies
 • hetu - henkilötunnus
 • HRT - hormonikorvaushoito (Hormone Replacement Therapy)
 • Kaipainen - HUS:n transyksikköä johtava psykiatri
 • Mattila - TAYS:n transyksikköä johtava psykiatri
 • MtF - male-to-female - transnainen
 • naikkari - naistenklinikka, joka antaa hormonikorvaushoitoa
 • Non-op - henkilö joka ei syystä tai toisesta halua sukuelinkirurgiaa(paitsi usein orkidektomian)
 • orkidektomia, orkiektomia - kivesten poisto
 • Post-op - sukuelinkirurgian läpikäynyt henkilö
 • Pre-op - sukuelinkirurgiaa suunnitteleva henkilö
 • RLT - tosielämänkoe (Real Life Test), aika diagnoosin ja hetun välissä.
 • SRS - (Sex Reassignment Surgery), sukuelinkirurgia
 • transmies - naiseksi syntymässä määritelty henkilö, joka korjaa sukupuolensa mieheksi
 • transnainen - mieheksi syntymässä määritelty henkilö, joka korjaa sukupuolensa naiseksi
 • transseksuaali - vanhempi vastine transsukupuoliselle
 • transsukupuolinen - transsukupuolinen henkilö
 • TS - transsukupuolinen
 • TTP - Transtukipiste
 • Tukari - ks. TTP
 • Tukholmankatu - paikka jossa HUSin transsukupuolisia hoitava yksikkö toimii

Linkkejä