Transvestisuus

Transvestisuus on sisäinen tarve eläytyä vastakkaisen sukupuolen rooliin mm. pukeutumalla, meikkaamalla ja muuttamalla elekieltä tälle sukupuolelle tunnusomaisiksi. Transvestisuus on sukupuolisuuden ilmiö jolla ei ole selvää yhteyttä seksuaalisuuteen. Vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta seksuaalisen mielihyvän saamista kutsutaan transvestiseksi fetisismiksi. Vaikka eroottista latausta liittyy usein myös transvestisuuteen, se ei ole transvestisen käytöksen päämotivoija, ja saattaa myös kadota ajan myötä.

Transvestiitit lasketaan sukupuolivähemmistöksi, ja ilmiö on transsukupuolisuutta huomattavasti yleisempi. Transvestisuuden syntysyytä ei tiedetä. Lapsuusiän kokemusten rinnalle mahdolliseksi selittäjäksi ovat tutkimuksessa nousseet geenit ja hormonit.

Haastatteluissa jotkut ovat sanoneet, että eivät pysty ilmaisemaan itseään täysin vapaasti miesroolin rajoitusten takia ja haluavat siitä irti välillä. Jotkin taas pitävät naisten vaatteista ja kokevat miesten pukeutumiskoodin rajoittuneeksi. Transvestisuus on pysyvä ominaisuus, jonka intensiteetti saattaa vaihdella, mutta joka ei koskaan katoa.

Transvestista ihmistä kutsutaan transvestiitiksi (transvestite) tai ristiinpukeutujaksi (cross-dresser). Transvestiittejä on arvioitu olevan n. 1 % väestöstä. Transvestisuutta esiintyy sekä miehillä että naisilla, joskin usein transvestiiteiksi mielletään vain naisiksi laittautuvat miehet.

Transvestiittien seksuaalinen suuntautuminen noudattaa muun väestön jakaumaa eli suurin osa on heteroseksuaaleja, biseksuaalisuus tosin saattaa olla hieman yleisempää mutta tästä ei ole tutkimustuloksia. Useimmiten homomiesten esittämä yliampuva naishahmo, Drag Queen, ei liity transvestisuuteen mutta tässäkään ei ole selkeitä rajoja. Transvestiitin sukupuoli-identiteetti on anatomisen sukupuolen mukainen eikä transsukupuolisuudelle tyypillistä sukupuolen korjaushalua esiinny.

Linkkejä